Recenzije

Naučite koristiti svestranu francusku riječ 'Même' u francuskom razgovoru

Naučite koristiti svestranu francusku riječ 'Même' u francuskom razgovoru

Francuska reč meme je zgodan za znati. Lako prevedeno kao "isto" ili "čak", značenje reči se menja na osnovu načina na koji se upotrebljava u rečenici. Mememože funkcionirati kao neodređeni pridjev, neodređeni zamjenik ili prislov.

Neodređeni pridjev

Kada se koristi kao neodređeni pridjev, memeznačenje se razlikuje prema tome da li prethodi ili prati imenicu koju menja:
1) Prije imenice, meme znači "isto".

 • C'est la même je izabrao! > To je ista stvar!
 • J'ai lu le même livre. >Pročitao sam istu knjigu.
 • Il aime les mêmes programi. >Vole iste programe.
 • Il a le même âge que moi. > Isti je godina kao i ja.

2) Nakon imenice ili zamjenice, meme naglašava tu stvar i znači "(jedno) ja" ili "personificirano".

 •    Il a perdu la bague même. >Izgubio je sam prsten.
 •    Je veux le faire moi-même. (naglasila zamjenicu)> Želim to učiniti sam.
 •    Elle est la gentillesse même. >Ona je uljudnost dobrote. / Ona je sama dobrota.

Neodređeni izgovor

Le même kao neodređena zamjenica znači "isto" i može biti jednine ili množine.

 •  C'est le même. >To je isto.
 • Elles se ne vraća. >Uvek su isti.
 • Cela / ça revient (strictement) au même. > Dolazi / iznosi (tačno) ista stvar.

Prilog

Kao prislov meme je nepromjenjiva, naglašava riječ koju modificira i znači "čak, (ići) tako daleko".

 •  Même Jacques je vedra. >Čak je došao i Jacques.
 •  Dostupan je sa billetom. >Čak je otišao toliko daleko da je kupio kartu.
 •  Ils sont tous partis, même le bébé. >Svi su otišli, čak i beba.
 •  Je l'ai vu ici même. >Video sam ga na ovom mestu.

Lični izgovor

Osobne zamjenice samemetvore zamjenice "-self", koje su lične zamjenice s naglaskom.

 • moi-même > ja
 • toi-même> sebe (jedinstveno i poznato)
 • elle-même> sebe
 • lui-même > sebe
 • soi-même > sebe, sebe
 • vous-même > sebe (pluralno i formalno)
 • elles-mêmes > sami (ženski)
 • eux-mêmes > sami (muško)

Izrazi

 • à même>pravo na, u, od; u položaju
 • à même que>sposoban
 • de même que>baš / baš kao (nešto se dogodilo)
 • même que (poznato)> štoviše
 • quand même>čak i tako, svejedno
 • tout de même>čak i tako
 • Revia revient au même. >To znači istu stvar.
 • C'est du pareil au même.(neformalno)> Uvijek je isto.
 • en même temps > istovremeno
 • Il n'a même pas pleuré. > Nije ni plakao.
 • à même la peau > pored kože
 • à même le sol > na golom terenu
 • Je suis parti et lui de même. > Otišao sam, pa i on.
 • à même: dormir à même le sol>da spava na podu
 • à même de>u stanju da
 • de même: faire de même>učiniti isto ili isto
 • de même que> samo mi
 • même que(poznato)> toliko da
 • même si>čak iako