Savjeti

Šta znači Enediol?

Šta znači Enediol?

Enediol je alkenski enol sa hidroksilnom grupom povezanom na oba ugljikova atoma dvostruke veze ugljika.

Primjer: Katehol je enediol. Dvije hidroksilne skupine su spojene na jednu od ugljikovih dvostrukih veza u benzonskom prstenu.

Pogledajte video: Shree Vighneshwara Suprabhat Spiritual Bhajans (Septembar 2020).