Savjeti

Definicija talasne dužine u nauci

Definicija talasne dužine u nauci

Talasna dužina je svojstvo vala koji je udaljenost između identičnih tačaka između dva uzastopna talasa. Udaljenost između jednog grebena (ili korita) jednog vala i sljedeće je talasna dužina vala. U jednadžbama je valna dužina naznačena upotrebom grčkog slova lambda (λ).

Primjeri talasne dužine

Talasna dužina svetlosti određuje njegovu boju, a talasna dužina zvuka određuje visinu. Talasne dužine vidljive svjetlosti protežu se od oko 700 nm (crveno) do 400 nm (ljubičasto). Talasna dužina zvučnog zvuka kreće se od oko 17 mm do 17 m. Talasne dužine zvučnog zvuka su mnogo duže od onih vidljive svetlosti.

Jednadžba talasne dužine

Talasna dužina λ povezana je sa faznom brzinomv a valna frekvencija f sljedećom jednadžbom:

λ = v / f

Na primjer, fazna brzina svjetlosti u slobodnom prostoru je približno 3 × 108 m / s, pa je talasna dužina svjetlosti brzina svjetlosti podijeljena s njegovom frekvencijom.